Os Tou’g’os de Ba’g’ancos Desfile do ano anterior
(En)cabidela à NP Desfile do ano seguinte